Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1,92901 Dunajská Streda

Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1,92901 Dunajská Streda

www.vmkds.sk/

office@vmkds.sk

+421 31 590 08 11